TANIŞLARGRUP

KURUMSAL YÖNETİM

TANIŞLARGRUP

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik,  doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin  hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz  edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır. 

UŞAK SERAMİK SANAYİ .A.Ş. 
Sayfa No: 4 


Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir  bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir. Şirketin sermaye piyasası  araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler ve şirketimizin finansal  durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında 
derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü  engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden  olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz. 

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal  mevzuata uygun olarak süresinde kamuya duyurulur. Şirketimizin 31 Aralık 2011 itibariyle  toplam 40 adet Özel Durum Açıklaması olmuştur. 

Kamuya açıklamalar nedeniyle SPK tarafından uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır.  Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum  Açıklaması yapılması gerekmemektedir. 

Şirketimizin internet adresi www.usakseramik.com dur. İnternet sitesinde yayınlaması zorunlu bilgiler yatımcı ilişkileri başlığı altında yayınlanmaktadır. 

Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler  2011 yılında şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Tanser Seramik Sanayi ve  Ticaret A.Ş. olup son durum itibariyle %18,38 paya sahiptir. 

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar  Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3. 6. 9 ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları, SPK ve İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

 

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ ?
AÇIK POZİSYONLAR BAŞVURU FORMU