TANIŞLARGRUP

KURUMSAL YÖNETİM

TANIŞLARGRUP

ETİK KURALLAR

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler  doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır. 

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim Kurulunca 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur. Bunun haricinde kurumsal yönetim  komitesi ve başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

 

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ ?
AÇIK POZİSYONLAR BAŞVURU FORMU